صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 113494
تعداد نوشته ها : 70
تعداد نظرات : 37
Rss
طراح قالب
حمید رضا علیخانی
آفت کار دلبستگی به آن است.امام رضا(ع)
دسته ها : احادیث
سه شنبه اول 2 1388

عادت کن چنان در حق کسان خوبی کنی که هرگز نفهمند تو بودی.

 
دسته ها : پیام وبلاگ
سه شنبه اول 2 1388

انسان باش،پاکدل ویکدل

  نامه ای که روبه روی شماست شاید شما چند بارخونده باشیدیا ازجایی شنیده باشید ولی چون نکات عمیقی در اون بودبسیار علاقه مند شدم براتون بنویسم تاازش استفاده کنید وبخونید امیدوارم که خوشتون بیاد.راستی نظریادتون نره.  

 جرالدین دخترم:

  از تودورم ولی یک لحظه تصویرتوازدیدگانم دور نمی شود.اماتوکجایی؟در پاریس روی صحنه ی تئاترپرشکوه شانزه لیزه.این را می دانم وچنان است که گویی دراین سکوت شبانگاهی آهنگ قدم هایت را می شنوم،شنیده ام نقش تو در این نمایش پرشکوه،نقش آن دخترزیبای حاکمی است که اسیرخان تاتارشده است.جرالدین درنقش ستاره باش،بدرخش اما اگرفریاد تحسین آمیزتماشاگران وعطر مستی آورگل هایی که برایت فرستاده اندترا فرصت هوشیاری داد،بنشین ونامه ام را بخوان. من پدر تو هستم امروز نوبت توست که هنرنمایی کنی وبه اوج افتخاربرسی امروز نوبت توست که صدای کف زدنهای تماشاگران گاهی تورابه آسمان ها ببرد.به آسمان برو ولی گاهی هم روی زمین بیاوزندگی مردم راتماشا کن. زندگی آنان که باشکم گرسنه در حالی که پاهای شان از بینوایی می لرزد وهنرنمایی می کند.من خودیکی ازایشان بودم.جرالدین دخترم تومرادرست نمی شناسی.درآن شبه های بس دور،باتوقصه ها بسیار گفتم،اماغصه های خودرا هرگزنگفتم.آن هم داستانی شنیدنی است.داستان آن دلقک گرسنه که در پست ترین صحنه های لندن آواز می خواند وصدقه میگیرد.این داستان من است.من طعم گرسنگی راچشیده ام،من درد نابسامانی راکشیده ام،واز اینها بالاتر رنج حقارت آن دلقک دوره گردکه اقیانوسی ازغروردر دلش موج می زند،اماسکه ی تصدق آن رهگذر،غرورش راخرد نمی کند.رانیزاحساس کرده ام.با این همه زنده ام واز زندگان پیش از اینکه بمیرندحرفی نباید زد.داستان من به کار نمی آید از تو حرف بزنم،به دنبال تو، نام من است چاپلین.جرالدین دخترم،دنیایی که تو درآن زندگی می کنی،دنیای هنرپیشگی وموسیقی است.نیمه شب آن هنگام که از سالن پرشکوه تئاتر بیرون می آیی،آن ستایشگران ثروتمند رافراموش کن.ولی حال آن راننده تاکسی راکه تو را به منزل می رساندبپرس،حال زنش را بپرس واگر آبستن بودوپولی برای خرید لباس بچه نداشت،مبلغی پنهانی درجیبش بگذار.دخترم گاه وبیگاه بامترو واتوبوس شهر رابگرد،مردم را نگاه کن،زنان بیوه کودکان یتیم را بشنایس ودست کم روزی یکبار بگو:من هم از آنها هستم،تو واقعا یکی از آنها هستینه بیشتر.هنرقبل از آنکه دوبال دور پرواز به انسان بدهد اغلب دوپای او را می شکندوقتیبه مرحله ای رسیدی که خودرابرتر از تماشاگران خویش بدانی همان لحظه تئاترراترک کن وبا تاکسی خودرابه حومه شهرپاریس برسان،من آنجا راخوب می شناسم.آنجا بازیگران همانند خویش را خواهی دیدکه از قرن ها پیش زیباترازتو،چالاک تر ازتو ومغرور تر از توهنرنمایی می کنند.اما درآنجاازنورخیره کننده ی نور افکن ها تئاترشانزه لیزه،خبری نیست. نورافکن کولی ها تنها نور ماه است.نگاه کن آیا بهتر ازتو هنرنمایی نمی کنند.   اعتراف کن دخترم همیشه کسی هست که بهتراز تو هنرنمایی کندواین رابدان هرگزدر خانواده چارلی چاپلین کسی آنقدرگستاخ نبوده است که یک کالسکه ران یایک گدای کناررود سن یا کولی هنرمند کنار ورد پاریس را ناسزایی بگوید.دخترم،جرالدین چکی سفیدبرای تو فرستادم که هر چه دلت خواست بگیری خرج  کنی ولی هر وقت خواستی دو فرانک خرج کنی،باخود بگوسومین فرانک از آن من نیست.این مال یک مرد فقیرگمنام است که امشب به یک فرانک احتیاج دارد.جستجو لازم نیست.این نیازمندان گمنام را اگربخواهی همه جا خواهی یافت.اگراز پول وسکه برایت حرف می زنم برای آن است که از نیروی فریبنده پول این فرزند شیطان ، خوب آگاهم.من زمانی دراز درسیرک زیسته ام وهمیشه وهرلحظه برای بندبازی که بر روی ریسمانی بس نازک ولرزنده نگران بوده ام.ام دخترم این حقیقت رابگویم که مردم بر روی زمین استواروگسترده، بیشترازبندبازان  ریسمان نااستوارسقوط می کنند.دخترم جرالدین،پدرت باتوحرف می زند،شایدشبی درخشش گرانبهاترین الماس این جهان تورافریب دهد.آن شب است که الماس،آن رسیمان نااستوارزیرپای تو خواهدبود وسقوط تو حتمی است.روزی که چهره ی زیبای یک اشراف زاده بی بندوبارتورا بفریبدآنروز است که بندبازناشی خواهد بود،بندبازان ناشی همیشه سقوط می کنند.ازاین رو دل به زر وزیور نبند.  بزرگترین الماس این جهان آفتاب است که خوشبختانه برگردن همه می درخشد امااگر روی دل به آفتاب چهره مردی بستی،با اویکدل باش وبه راستی اورادوست بدارومعنی این را،وظیفه خود درقبال این موضوع بدان.به مادرت گفته ام در این خصوص نامه ای برایت بنویسد او بهتر ازمن معنی عشق را می داند اوبرای

تعریف عشق که معنی آن یکدلی است شایسته تر ازمن است.دخترم هیچ کس وهیچ چیزدیگر رادر این جهان نمی توان یافت که شایسته آن باشد که دختری ناخن پای خود رابه خاطر آن عریان کند.برهنگی بیماری عصرماست به گمان من تو بادی مال کسی باشی که روحش را برای تو عریان کرده است.دخترم جرالدین،برای تو حرف بسیار دارم ولی به موقع دیگری می گذارم وبا آخرین پیام نامه را به پایان می بخشم.

 انسان باش،پاکدل ویکدل،زیراکه گرسنه بودن،صدقه گرفتن ودرفقر مردن هزار بار قابل تحمل تر از پست وبی عاطفه بودن است.           
دسته ها : سخنان بزرگان
سه شنبه اول 2 1388
 

الهی

 

الهی به زیبایی سادگی!

 

به والایی اوج افتادگی!

 

رهایم مکن جزبه بند غمت

 

اسیرم مکن جز به آزادگی.

  (قیصر امین پور)
دسته ها : سخنان بزرگان
سه شنبه اول 2 1388

شعربی دروغ

  

ما که این همه برای عشق

  

                               آه وناله دروغ می کنیم 

               

راستی چرا؟؟؟

  

                         دررثای بی شمارعاشقان

 

- که بی دریغ

  

                 خون خویش را نثارعشق می کنند

  

ازنثاریک دریغ هم

  

                    دریغ می کنیم. 
قیصرامین پور.....................
دسته ها : شعر ها
سه شنبه اول 2 1388

بهترین ها

  

 بهترین دین (اسلام) بهترین کتاب(قرآن)بهترین پیامبر(محمد(ص) )

 

بهترین کلام(لااله الاالله)بهترین بانگ(تکبیر) بهترین سوره(محمد)

بهترین بت شکن(ابراهیم)بهترینپدر(ابراهیم)بهترین پسر(اسماعیل)

بهترین میزان(علی (ع) ) بهترین  شمشیر(ذوالفقار)بهترین شب(قدر)

بهترین زن(زهرا (س) )بهترین وار(حسین (ع) )بهترین روز(عاشورا)

  بهترین خواهر(زینب (س) )بهترین جوان(علی اکبر)بهترین کودک  (علی اصغر) بهترین پیر(حبیب بن مظاهر) بهترین زندانی(موسی بن  جعفر (ع) )بهترین دوست( کتاب)بهتریننقطه(آغاز)بهترین خانه(کعبه) بهترین دارو(وجدان)بهترین دعا(عاقبت  به خیری)......             
سه شنبه اول 2 1388

ده مورد زیر شاید امروز اهمیت داشته باشند ولی ده سال دیگر آنها را حتی به یاد هم نخواهید آورید:

 

۱- غلط املایی در پستی که نوشتید!

 

۲- بی ادبی که امروز تو خیابون موقع رانندگی بهتان فحش داد!

 

۳- لنگه جورابی که وقتی مادر زن تان آمد روی دسته صندلی آشپزخانه بود!

 

۴- خروجی ای که توی اتوبان رد کردید!

 

۵- کتاب هایی که سه روز دیر به کتابخانه پس دادید!

 

۶- رفتن برق وقتی داشتید برنامه مورد علاقه تان را تماشا می کردید!

 

۷- کامنتی که زیر پست درد دل های شما داشتن «وب خوب» را به شما یادآوری می کند و درخواست تبادل لینک می کند!

 

۸- هزار تومان اضافه ای که اشتباهی به راننده تاکسی دادید!

 

۹- بچه ای که بهتان زبان درازی کرد!

 

۱۰- خراشی که موقع اصلاح روی صورت تان افتاد!

 

حالا مواردی را بخوانید که ده سال دیگر از اینکه امروز یا این روز ها آنها را انجام داده اید خیلی خوشحال خواهید شد:

 

۱- نوشتن ایده ها و هدف های تان!

 

۲- کار کردن در ساعاتی از روز که بیشترین انرژی و کارایی را دارید!

 

۳- گفتن «دوستت دارم» به همسر و فرزندانتان!

 

۴- خوردن کلی میوه و سبزیجات!

 

۵- نیم ساعت پیاده روی ، طلوع آفتاب ، هوای صبح ، ورزش!

 

۶- زود بیدار شدن برای کار کردن روی چیزی که واقعآ برای تان مهم است!

 

۷- وقت گذاشتن برای یاد گرفتن یک حرفه تازه یا به روز کردن اطلاعات فعلی تان!

 

۸- وقت گذاشتن برای خودتان ، برای فکر کردن ، برای آرامش!

 

۹- دادن یک تست کامل پزشکی!

 ۱۰- ترک یک عادت بد! ، ترک سیگار!
سه شنبه اول 2 1388

ویروس های برترکامپیوتری

  

اگرچه تاکنون دنیای کامپیوتر ویروس‌های زیادی را به خود دیده است ولی قطعاً خاطره برخی از آنها به دلیل نوع عملکرد و میزان خسارت برای همیشه باقی خواهند ماند. در زیر 10 ویروس از برترین ویروس‌های تاریخ کامپیوتر ذکر شده است.

  

Jerusalem:این ویروس مربوط به سال 1987 است که به عنوان یکی از موفق‌ترین انواع اولیه ویروس‌ها شناخته می‌شود. این ویروس در حافظه کامپیوتر قرار می‌گرفت و منتظر زمانی بود که فایل آلوده اجرا شود. این ویروس در روزهای جمعه فعال می‌شد.

 

Stoned:این ویروس نیز به سال 1987 تعلق دارد و از نظر میزان آلوده سازی احتمالاً بیشترین آلودگی را ایجاد کرده است.

 

Tequila:این ویروس در سال 1991 ایجاد شد و روش کارش به این صورت بود که خود را در سکتورهای هارد دیسک کپی می‌کرد و مستر بوت آن را تغییر می‌داد. خطرناک بودن این ویروس به این دلیل بود که قابل شناسایی و پاکسازی نبود.

 

Michelangelo:این ویروس نیز مربوط به سال 1991 بود و سرعت بسیار کمی داشت و ماه‌ها طول می‌کشید تا پخش شود. این ویروس در ششم مارس 1991 در روز تولد نویسنده‌اش پخش شد و کارش این بود که با کپی کردن اطلاعات در هارد کامپیوتر به صورت تصادفی باعث از بین رفتن سایر اطلاعات می‌شد.

 

ILOVEYOU:این ویروس را مخرب‌ترین کرم تاریخ کامپیوتر می‌دانند. این کرم در سال 2000 در عرض یک روز 45 میلیون کامپیوتر از پنتاگون تا پارلمان بریتانیا را آلوده کرد.

 

:Monopoly این کرم هم در سال 2000 به صورت ایمیل خود را منتشر می‌کرد. در این ایمیل عکسی از بیل گیتس مشاهده می‌شد. این ویروس هم تمام به تمام آدرس‌هایی که در ایمیل فرد وجود داشت حمله می‌کرد.

 

AnnaKournikova:این کرم در سال 2001 به اسم یکی از برترین تنیس بازان زن دنیا به وجود آمد و پس از کپی کردن خود در دایرکتوری ویندوز خود را برای تمام آدرس‌های موجود در ایمیل افراد هم می‌فرستاد.

 

Nimda:این کرم که در سال2001 ایجاد شد، علاوه بر کپی کردن خود در کامپیوتر و ایمیل‌های افراد، به سرورهای شبکه‌های مختلف هم نفوذ می‌کرد در نتیجه شما با بازدید از سایت‌های مختلف که سرورشان آلوده شده بودند نیز مورد هجوم این کرم قرار می‌گرفتید. این کرم باعث کاهش سرعت اینترنت در سراسر جهان شده بود.

 

Sasser:این کرم در سال 2004 توسط یک نوجوان آلمانی ساخته شد و باعث می‌شد کامپیوترهایی که از سیستم عامل ویندوز 2000 و ایکس پی استفاده می‌کردند به طور ناگهانی ریست شوند. در استرالیا به دلیل نفوذ این کرم به شبکه کامپیوتری، قطارها مجبور به توقف می‌شدند زیرا نمی‌توانستند با مرکز ارتباط برقرار کنند. در تایوان تمام ادارات پست مجبور به استفاده از خودکار و کاغذ شده بودند.

 Storm:این ویروس به یک سوپر کرم معروف شده بود (2007) که به طور مرتب تغییر شکل می‌داد این کرم 10 میلیون کامپیوتر را آلوده ساخت به این صورت که به شکل یک ایمیل که پیش بینی یک توفان را داشت، پخش می‌شد.
سه شنبه اول 2 1388

SMSهای عاشقانه وطنز 

  نور دلیل تاریکی بود و سکوت دلیل خلوت ، تنها عشق بی دلیل بود که تو دلیل آن شدی! 

 .............................................................................

 I love my EYES when u look into them,
I love my NAME when u say it,
I love my HEART when u love it,
I love my LIFE when u are in it.

چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم،
اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی،
قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی،
زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی.....   ..........................................................................

 اگه بعد از 120 سال رفتی اون دنیا و خواستی  از پل صراط رد شی  و بهت گفتن : یکی هست که حلالت نکرده !
بدون اون منم که به این بهونه می خوام یه بار دیگه ببینمت !   ....................................................................................

  چشم هایت وقتی دروغ می گویی زیبا تر می شوند 
اگر می خواهی زیباترین باشی همیشه به من بگو 
" دوستت دارم   ..................................................................................

 If you live to be a hundred,
I want to live to be
a hundred minus one day,
so I never have to live
without you.
-- Winnie the Pooh

اگر می خوای صد سال زندگی کنی
من می خوام یه روز کمتر از صد سال زندگی کنم
چون من هرگز نمی تونم بدون تو زنده باشم.   ................................................................................. 

هزار شاخه گل رز...
یه بقل پیچک سبز...
یه سبد سیب و انار...
میسپارمش به تو...
ببر سر 4راه بفروش...
سودش نصف نصف...!!!

 ..................................................................................

   
آرامِ دل غمگین، جز دوست کسی مگزین
فی‌الجمله همه او بین، زیرا همه او دیدم
(فخرالدین عراقی)
---------------- 
  

گاهی به نوشخند لبت را اشاره کن
ما را به هیچ صاحب عمر دوباره کن
(فروغی بسطامی)
---------------- 
  

چگونه شاد شود اندرون غمگینم؟
به اختیار که از اختیار بیرون است
(حافظ)
----------------
 
 
به چشمک این همه مژگان به هم مزن یارا !
که این دو فتنه به هم می‌زنند دنیا را
(شهریار)
---------------- 
ما را همین بس است که داریم درد عشق
مقصود ما ز وصل تو بوس و کنار نیست
(عبید زاکانی)


...............................................................................
  

عزیز دلم ، اگه تمومه تمومه تمومه دنیا جمع بشن بخوان تورو از من بگیرن


میگم چرا شما زحمت کشیدین!!!
خودم می آوردمش !   ....................................................................... 

 اگر من شیرین بشم تو فرهاد
 
من لیلی بشم تو مجنون 
من نرگس بشم تو سام 
من حوا بشم .... 
عمراً تو آدم نمیشی

  ..........................................................................

  تو مثل خورشید میمونی میدونی چرا؟................................... ...................................چون از نگاهه اول معلوم بود که از پشت کوه اومدی 

  ..............................................................................

    توی زندون قلبت اینقدر شلوغ می کنم و زندانی ها رو اذیت میکنم تا مجبور بشی منو بندازی توی انفرادی قلبت   ................................................................................

 با همه ی وجودم سرم رو رو شونه های مهربونت میزارم 

و یواشکی دماغم و با لباست پاک میکنم   ............................................................................... 

   روزی تو را ز مستی تشبیه به ماه کردم ...
.
.
.
 لامپ 100 هم نبودی من اشتباه کردم
 

دسته ها : smsو طنز
دوشنبه بیست و چهارم 1 1388

 شماره 2.........

 

پول خادم انسان است ، نه ارباب او.

 
دسته ها : پیام وبلاگ
دوشنبه بیست و چهارم 1 1388
X