صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 106677
تعداد نوشته ها : 70
تعداد نظرات : 37
Rss
طراح قالب
حمید رضا علیخانی
گل واژه های ناب وپرمعنای زندگی 


پر معنی ترین کلمه "ما" است
آن را بکار ببندیمعمیق ترین کلمه "عشق" است
به آن ارج بنهیمبی رحم ترین کلمه "تنفر" است
آن را از بین ببریمسرکش ترین کلمه "هوس" است
با آن بازی نکنیمخود خواهانه ترین کلمه "من" است
از آن حذر کنیمناپایدارترین کلمه "خشم" است
آن را فرو ببریمبازدارترین کلمه "ترس" است
با آن مقابله کنیمبا نشاط ترین کلمه "کار" است
به آن بپردازیمپوچ ترین کلمه "طمع" است
آن را در خود بکشیمسازنده ترین کلمه "صبر" است
برای داشتنش باید دعا کنیمروشن ترین کلمه "امید" است
به آن امیدوار باشیمضعیف ترین کلمه "حسرت" است
توجهی به آن نداشته باشیمتواناترین کلمه "دانش" است
آن را فراگیریممحکم ترین کلمه "پشتکار" است
ایکاش آن را داشته باشیمسمی ترین کلمه "غرور" است
باید در خود بشکنیمشسست ترین کلمه "شانس" است
به امید آن نباشیمشایع ترین کلمه "شهرت" است
دنباله رو آن نباشیملطیف ترین کلمه "لبخند" است
آن را همیشه حفظ کنیمحسرت انگیز ترین کلمه "حسادت" است
از آن فاصله بگیریمضروری ترین کلمه "تفاهم" است
سعی کنیم آن را ایجاد کنمسالم ترین کلمه "سلامتی" است
به آن اهمیت بدهیم


اصلی ترین کلمه "اطمینان" است
به آن اعتماد کنیمبی احساس ترین کلمه "بی تفاوتی" است
مراقب آن باشیم


دوستانه ترین کلمه "رفاقت" است
از آن سوء استفاده نکنیمزیباترین کلمه "راستی" است
با آن روراست باشیمزشت ترین کلمه "دورویی" است
یک رنگ باشیم


ویرانگرترین کلمه "تمسخر" است
دوست داری با تو چنین کنند؟موقرترین کلمه "احترام" است
برایش ارزش قایل شویمآرام ترین کلمه "آرامش" است
امید داشته باشیم تا به آن برسیمعاقلانه ترین کلمه "احتیاط" است
حواسمان را جمع کنیمدست و پاگیرترین کلمه "محدودیت" است
اجازه ندهیم مانع پیشرفتمان بشودسخت ترین کلمه "غیرممکن" است
باور کنیم که وجود نداردمخرب ترین کلمه "شتابزدگی" است
مواظب پل های پشت سرمان باشیمتاریک ترین کلمه "نادانی" است
آن را با نور علم روشن کنیمکشنده ترین کلمه "اضطراب" است
آن را نادیده بگیریمصبورترین کلمه "انتظار" است
منتظرش باشیم


بی ارزش ترین کلمه "انتقام" است
بگذاریم و بگذریم
 


ارزشمندترین کلمه "بخشش" است
سعی خودمان را بکنیم


قشنگ ترین کلمه "خوشروئی" است
راز زیبائی در آن نهفته است


تمیزترین کلمه "پاکیزگی" است
رعایت آن اصلا سخت نیست


رساترین کلمه "وفاداری" است
چه خوب است سر عهدمان بمانیم


تنهاترین کلمه "گوشه گیری" است
بدانیم که همیشه جمع بهتر از فرد بوده
 


محرک ترین کلمه "هدفمندی" است
زندگی بدون هدف، واهی پیمودن است
 


و هــدفمنــدتـرین کلــمه "موفقیت"است
پس همه با هم پیش به سوی موفقیت
چهارشنبه نوزدهم 1 1388
X