صفحه ها
دسته
دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 92826
تعداد نوشته ها : 78
تعداد نظرات : 49
Rss
طراح قالب
حمید رضا علیخانی
پدر بزرگ درباره ی چه می نویسد؟؟؟ درباره ی تو پسرم ، اما مهمترازآن چه می نویسم ، مدادی است که با آن می نویسم می خواهم وقتی بزرگ شدی ، مثل این مداد بشوی. پسرک با تعجب به مداد نگاه کردوچیز خاصی در آن ندید.

 - اما این هم مثل بقیه مدادهایی است که دیده ام.

 

پدر بزرگ گفت : بستگی داردچطور به آن نگاه کنی ، دراین مداد پنج صفت است که اگر به دستشان بیاوری ، برای تمام عمرت در دنیا به آرامش می رسی!!

 

1..........

 

می توانی کارهای بزرگی کنی اما هرگز نباید فراموش کنی دستی وجود داردکه هرحرکت تو را هدایت می کند. این دست خداست او همیشه باید تو رادرمسیر اراده اش حرکت دهد.

 

2..........

 

باید گاهی از آنچه می نویسی دست بکشی واز مداد تراش استفاده کنی.به این ترتیب مداد کمی رنج می کشداما در آخر نوکش تیزتر می شود.(واثری که از خود به جا می گذارد ظریف تر وباریک تر است). پس بدان باید رنج هایی را تحمل کنی که این رنج ها ازتو انسان بهتری خواهد ساخت.

 

3..........

 مداد همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن یک اشتباه ، از پاک کن استفاده کنیم.بدان که تصحیح یک کار خطا ، کار بدی نیست ، در واقع برای اینکه خودت رادر مسیر درست نگهداری ، مهم است.

 

4..........

 چوب یا شکل خارجی مداد مهم نیست ، زغا لی اهمیت دارد که داخل چوب است .پس همیشه مراقب باش درونت چه خبر است وسرانجام

 

5..........

 از خود اثری به جا می گذارد. پس بدان همیشه در زندگی ات ردی به جا می گذاری و سعی کن نسبت به کار خود ، هشیار باشی وبدانی چه می کنی.  
سه شنبه بیستم 12 1387
X